Gennem årenes løb har man anvendt flere skadelige stoffer inden for dansk byggeri, og der er derfor kommet et øget fokus på enten helt at eliminere disse eller forsegle dem, så de ikke længere udgør en sundhedsrisiko.

Miljøgiften PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) blev anvendt til byggematerialer hen over perioden 1950-1977, idet den både havde brandhæmmende, slidstærke, isolerende og elastiske egenskaber, og den blev derfor især anvendt til termoruder og fugeprodukter. Det anslås, at PCB blev anvendt i mere end 75% af alle byggerier i denne periode.

Dengang vidste man imidlertid ikke, hvor giftig PCB egentlig var, og hvor hurtigt den afdampede til omgivelserne. Miljøgiften menes at være kræftfremkaldende, ligesom den eksempelvis har vist sig at have en skadelig indvirkning på vitale organer samt forplantningsevnen, selv efter adskillige år. Den skadelige virkning kan forekomme blot ved at indånde dampen, og den kan sidde i alt fra vægge til tæpper, ligesom den kan være blevet spredt til de forskellige fødekæder.

PCB kan være et problem i forhold til renoveringer, især hvis man ikke kender miljøgiftens skadelige virkninger. Derudover er PCB drilsk, da man hverken kan lugte eller spotte den med det blotte øje. Det er derfor uhyre vigtigt, at man får undersøgt byggerier fra 1950-1977 for at klarlægge, om der har været en afdampning af PCB. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der bør iværksættes, afhænger i høj grad af koncentrationen.

Sådan håndteres PCB-holdige byggematerialer

Der findes forskellige forskrifter for, hvordan de PCB-holdige byggematerialer skal håndteres, og det kræver en stor specialistviden, bl.a. med inddragelse af Miljøstyrelsen. Er der tale om en større koncentration, kan det i værste fald blive nødvendigt at igangsætte enten en renoveringsproces eller nedrivning for at få fjernet samtlige PCB-holdige byggematerialer.

Der er imidlertid også kommet et bæredygtigt alternativ i form af PCB-forsegleren ProSeal, der indkapsler de giftige dampe og sikrer, at de ikke længere kan skade omgivelserne.

PCB-forsegleren er blevet lanceret af Sealing Group og er et resultat af et tæt og kontinuerligt samarbejde med Teknologisk Institut. Undersøgelserne har stået på i ikke mindre end 5 år, og man er endt ud med et særdeles effektivt produkt, der giver en tilbageholdelse på min. 99%, når den primære kilde forsegles. PCB-niveauet bliver her nedsat til en mængde, der ligger en del under Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Inden man begynder forseglingen, er det dog altid vigtigt at få et overblik, hvor omfattende PCB-forureningen er, da en større spredning som sagt vil kræve en langt mere omfattende håndtering af de respektive materialer.  Læs mere om Sealing Group her.