Der er stor efterspørgsel efter psykolog hjælp. Det mærker Den Krøllede Hjerne, der er psykolog i Lyngby, alt for godt. Det skyldes især den lange corona-nedlukning, som i den grad har gjort psykolog ydelser efterspurgte. En noget trist baggrund men omvendt er det godt, at mennesker, der har det skidt, søger hjælp.

For Christoffer Kølgaard, der har klinikken i Lyngby, har det blandt andet betydet, at han har måtte ansætte to nye psykologer i Lyngby for at kunne klare den store efterspørgsel. Men han mener dog også at der er andre årsager til den markante fremgang, han har haft det sidste år.

”Vi iværksatte for 1½ år siden en større marketingplan for at øge synligheden for klinikken i Lyngby, men også den klinik vi har på Frederiksberg. Det er vigtigt at være synlig og ”top of mind”, når potentielle klienter søger efter vores behandlinger, som de i høj udstrækning gør i Googles søgemaskine. Vi har haft et professionelt SEO Bureau på opgaven og det har løftet vores gratis trafik til hjemmesiden meget betragteligt. Og altså medført, at vi har måtte ansætte ekstra personale”, siger Christoffer.

En anden faktor til den høje vækst er, at Den Krøllede Hjerne er har fået en Award for at være ”Best in Psychological Services” i Danmark. Det er det amerikanske magasin CorporateLifeWire, der står bag uddelingen. Selvom der nok ikke er så mange, der kender denne award, så er den dog et bevis på, at klinikken gør et eller andet rigtigt.

Det tredje væsentlige faktor til den høje vækst er de enkelte psykologer og konsulenters høje faglige niveau, der giver resultater og tilfredse klienter. Det faglige niveau forsøges da også løbende forbedret med efteruddannelse, så den sidste nye forskning og viden altid er til rådighed på klinikken.

”Ideen med at være psykolog er jo at gøre en forskel for andre mennesker og se dem komme videre. Men det er også at gøre det mere alment accepteret at gå til psykolog, så vi kan bryde det tabu, der er for nogen at gå til psykolog”, slutter Christoffer Kølgaard.