De fleste har oplevet, at en uoverensstemmelse kan udvikle sig. Dette sker ofte indenfor erhvervslivet, hvor der kan opstå stridigheder og uoverensstemmelser over eksempelvis brudte kontrakter eller misforståelser. Dette sker også private personer imellem, og dagens artikel her på Forebyggelsesfonden handler derfor om, hvad man kan gøre for, at uheldige sager ikke eskalerer og skal afgøres i retten.

At forebygge uoverensstemmelser kan være en videnskab for sig. Vi siger derfor ikke, at vi i det nedenstående giver alle svarene. Vi vil dog komme med nogle gode tips til, hvordan man håndterer uheldige sager, før disse eskalerer. Retssager kan godt gå hen og blive nødvendige, men de fleste parter vil som regel være mest tilfredse med, at en sag ikke behøver komme ud et sted, hvor en dygtig forsvarsadvokat er nødvendig.

Tag fat om problemerne så snart de opstår

En af de største fejltagelser, der ofte begås to parter imellem, som ikke er enige, er at problemerne ikke bliver håndteret fra start. Konflikter opstår altid af en grund, og formår man ikke at adressere grunden på et tidligt nok stadie, så risikerer man desværre, at disse konflikter eskalerer. En uoverensstemmelse er altid sværere at rede ud, des længere ud konflikten er kommet.

Derfor lyder det første råd, at man bør tage hånd omkring problemerne, så snart de opstår. Føler du dig trådt over tæerne, eller føler du, at du er blevet uretfærdigt behandlet, så udtryk det respektfuldt overfor modparten.

Vær grundig og konkret i din kommunikation med modparten

Mange misforståelser i erhvervslivet bunder i, at der har været fejlkommunikation parterne imellem. Det er ærgerligt, da det ofte kan forebygges ved at være grundig og klar i sin kommunikation. Det er netop også derfor, at mange benytter sig af advokater i tide og utide, for at kunne få konkrete aftaler fastlagt, uden at der opstår tvivl efterfølgende.

Selvom det kan være en større investering at få assistance af en advokat, så kan det ofte godt betale sig, når man kigger på, hvad efterfølgende sager kan løbe op i. At få konkretiseret en aftale fra start, så du aldrig er i tvivl om, hvad aftalen lyder på, er alfa og omega indenfor forretningsverdenen.

Omkostninger forbundet med retssager kan hurtigt løbe op i store summer

Ovenstående tips er udarbejdet for at undgå, at man ender i en retssag. Selvom retssystemet i Danmark er kendt for at være ganske velfungerende i et større perspektiv, så er det bestemt ikke gratis at føre en sag, hvis man ender med at tabe. Det er endvidere utroligt tidskrævende, og de flestes tid er bedre brugt i virksomhedens maskinrum, hvor der kan skabes vækst.